Ο βιολογικός ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ - Καθαρισμος Σαλονιου, ο επαγγελματικός ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΩΝ με άψογα αποτελέσματα, ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ, καθαρισμος καναπε, το οικολογικό ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΑΛΟΝΙΟΥ και ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ είναι υπόθεση της FM Hellas. Σχετικά με το ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΑΛΟΝΙΩΝ και καθαρισμος σαλονιων τιμες ενημερωθείτε από τις σελίδες μας.

Ένας Καθαρισμός Σαλονιών (Καθαρισμοι Σαλονιων - Καθαρισμος Σαλονιων - καθαρισμοί σαλονιών )και Καθαρισμος Καναπεδων στο χώρο σας με την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία. Ο Βιολογικος Καθαρισμος Σαλονιων - Βιολογικος Καθαρισμος Σαλονιου και οι καθαρισμοι καναπεδων με την διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος της εταιρείας μας γίνεται από εκπαιδευμένο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΑΛΟΝΙΩΝ.

 • b1
 • b4
 • b2
 • b3

Bio Upholstery Cleaning

BIOLOGICAL UPHOLSTERY CLEANING at your place

Couches, Sofas, armchairs and other upholstered furniture receive a lot of attention, especially in a home with children or pets.

Although dirt and stains are inevitable in a home, they don't have to be permanent.

Upholstery cleaned by the professionals from FM Hellas® your furniture will look and feel (almost) as new.

The internationally recognized professional state of the art - method of biological deep-cleaning of upholstered furniture, sofas, sectional sofas, lounges, chaise lounges', sofa-beds, couches, chesterfields, armchairs, chairs, (textile fabrics, cloth, woven fabrics, light or loose-weave natural fibers, advanced materials such as microfiber fabrics as alcantara, suede, ultrasuede, leather & artificial leather, etc. ) is healthy, effective, safe for you & your family, pets and your furniture.

FM Hellas® is the leading company, which applies this strictly biological hypersteam – deep cleaning method professional with certified, well trained, English speaking teams of technicians & equipped with machinery & tools of the latest technology directly at your place without causing any inconvenience and of course without using dangerous for your health & the environment chemical detergents.

The application of this cutting-edge biological cleaning method from FM Hellas results in removal of both stains, spots & spills, caused by accident or everyday use of the furniture, and house dust mites and their feces, microbes, bacteria, fungi, house dust and other allergens generated in depth and not only from the surface.

This way we achieve also a very significant reduction of microbial load, and the revitalization of the colors in your upholstery

The "in-depth" biological treatment effectively removes stains, mites, microorganisms, bacteria, fungi, odors (urine, vomit, sweat, and others), disinfects during of the application of dry hypersteam and helps to protect you from allergies.

Our Technicians will do everything technically correct to try and remove spots although we cannot guarantee 100% such as in the case when the spot has become a permanent stain.

Whether your furniture is new or old, stained or faded, our cleaning process guarantees your fabrics will be left looking vibrant and fresh, cleaner than ever before. We also specialize in commercial upholstery cleaning.

The detergents used on occasion, are biodegradable, biological / ecological, and clearly authorized by the competent bodies of the EU & the Greek authorities.

So we offer unique advantages & ensure:

 • effective and in depth (not just the surface) cleaning and disinfection of all types of upholstery on your sofas, couches, lounge chairs, dining chairs, office chairs etc.

 • removal of dust mites and their faeces

 • removal of odors

 • removal of house dust, microorganisms, bacteria, fungi, etc.

 • significant reductions in microbial load & indoor pollution

 • and, finally, the regeneration & refreshment of your textile and leather furniture & mattresses as well as a clean and healthy & non-allergic environment at your home or your offices!

Description of the in-depth biological cleaning procedure / treatment applied exclusively by FM Hellas®:

The cleaning process is carried out in three main phases:

At first, a test is carried out in an inconspicuous area.

The first phase of cleaning your valuable furniture is vacuuming all the areas with a professional compound machine where high frequency vibration and fine brushing is applied in combination with the vacuuming - process.

The second & third phase of our high developed bio-cleaning method is applying hypersteam for in-depth cleaning and disinfection of the furniture and the "inside" (e.g. pillows, fillings etc.) and removing the final residue with an effective vacuuming - process.

Hypersteam at a temperature of 170 – 180 C (Celsius) is appr. 95% dry.

Our professional vacuum systems / compounds are equipped with high technology filter – systems (highly effective HEPA filters from Hepa – class H14 until U17 with a total retention of up to 99.999995%, multiple cyclone separators, electrostatic precipitators (ESP), Reverse-pulse/Reverse-jet cleaning, ULPA -ultra-low penetration air).

At the end of this in-depth cleaning-process, your valuable furniture is really clean – in depth, and not just the surface-, dry and can be used almost immediately!

Important Note: The above described deep-cleaning-method for mattresses and furniture (upholstery) applied exclusively by FM Hellas®, their authorized partners, representatives & franchisees, is the most effective method for real thorough cleaning, disinfection, neutralization of dust mites, microorganisms, bacteria, fungi, unpleasant odors and especially removal of all those without the use of hazardous chemicals dangerous for your health or possible harmful for your beloved & expensive furniture / upholstery.

It's therefore easy to understand, that only surface – focused cleaning methods (there are a lot of "special vacuum cleaners" offered in the market, as well as simple dry cleaning or wet spray extraction cleaning methods etc.) can't result in really deep cleaning and of course not assure disinfection of your furniture or mattress and the removal and/or neutralization of house dust mites and their feces, microbes, microorganisms, bacteria, fungi, house dust and other allergens etc.

Cleaning mattresses and upholstery only by vacuuming & use of ultraviolet radiation (UVC), does not offer a thorough cleaning and sanitation as well as the effective removal of dust mites and their feces, microorganism etc. & stains. Mostly it results in a modest surface treatment.

The dust mites etc. have again the opportunity to multiply fast and, of course, possibly endanger our health...!

The service from FM Hellas® is:

 • Effective, of highest quality, friendly, fast & well organized

 • Professional with well trained staff & "state of the art" equipment

 • Biological, safe for your family, pets, furniture and healthy

 • Available at very reasonable prices

 • Best value for money

 • At your place all over Greece and at the time YOU want (even before & after working hours, on weekends & on holidays)

 

Leather Cleaning

The primary objective of leather cleaning is to remove stains, spots and soil, as well as to replenish vital oils to the leather.

Most leather upholstery will clean beautifully using our professional leather cleaning and conditioning service.

We use state of the art techniques, superior quality equipment & material and our process is designed to clean and revitalize your leather to as close to new condition as possible.

 

Please see also, (with a Click...):

Biological Mattress Cleaning

Why should we clean mattresses and upholstery?

Professional Customer Service around the clock:
Call us 24/7 at

(+30) 211 18 24 222, (+30) 211 18 24 223,

(+30) 210 99 64 382 or (+30) 698 98 52 903

FMH-EMASFMH-EuEcoLabel RFMH-GreanCert RFMH-ISO RFMH-WoolSafeAppr R